Database error: Invalid SQL: update pwn_comment set cl=cl+1 where id='36302' and iffb='1'
MySQL Error: 1142 (UPDATE command denied to user 'bdm274246535'@'123.56.147.17' for table 'pwn_comment')
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: update pwn_comment set cl=cl+1 where id='36302' and iffb='1') called at [/data/home/bxu2345130007/htdocs/includes/db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(update {P}_comment set cl=cl+1 where id='36302' and iffb='1') called at [/data/home/bxu2345130007/htdocs/comment/module/CommentContent.php:54] #2 CommentContent() called at [/data/home/bxu2345130007/htdocs/includes/common.inc.php:551] #3 printpage() called at [/data/home/bxu2345130007/htdocs/comment/html/index.php:13] -平顶山宏兴笔记本电脑维修商店
导航菜单
网站标志
点评搜索
点评详情
发布于:2017-11-20 08:31:12  访问:1 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Czy korzystniej zakupić lokum z pośrednikiem azaliż bez?
W dziedzinie pośrednictwa w obrocie lokalami są dwa okresy, gdy ma miejsce znaczący wzrost zaciekawienia kupnem lokum - to wiosna oraz jesień. W ostatnich latach do tych obu najlepszych momentów doszły również miesiące letnie. Badania działalności inwestorów zakupujących nieruchomości w 2016 roku przeprowadzona przez agencję Metrohouse prezentuje nam, że przyjęte przez lata stereotypy ulegają przemianie. Jednak dysproporcja pomiędzy aktywnością inwestorów nie są duże, przeciętnie najwięcej kontraktów odsprzedaży zostało podpisanych w lutym, co może szokować w sytuacji uśpionego zwykle rynku nieruchomości w pierwszych miesiącach roku. Następnym okresem transakcyjnym był kwiecień. W tym przypadku nie było szoku, gdyż najczęściej polepszenie warunków atmosferycznych zachęca do większego zainteresowania pokazami lokali. Podczas gdy miesiące wakacyjne nie były niezwykle aktywne dla agentów nieruchomości. Znaczna większość rozglądająca się za nieruchomością zastopowała na ten czas poszukiwania, czerpiąc z dobrodziejstw wakacji. W miesiącach wakacyjnych zrealizowano łącznie 15 procent wszystkich umów. Nie zawsze jednakże czas wakacyjny oznacza zastój w interesie. Nierzadko lipiec oraz sierpień były satysfakcjonujące pod tym względem. Wbrew przekonaniom najczęściej najgorszym czasem transakcyjnym był grudzień. Najwidoczniej do kupna na rynku wtórnym nie zachęciła wkraczająca w życie od stycznia 2017 zmiana reguł kredytowania kupna (większy wkład własny). Na podstawie badań najczęściej zjawiający się zakres czasowy podczas sprzedaży mieszkania wawer wystawionego po cenie rynkowej wynosi od 90 do 130 dni. Trzeba o tym pamiętać, gdy mamy w planie wykonanie transakcji. Żeby trafić na szczyt popytu potencjalnych kupców, musimy zatroszczyć się o kontakt z pośrednikiem i prezentację oferty odpowiednio wcześniej. Świetnym okresem jest właśnie zima, kiedy możemy dopełnić wszystkich formalności związanych z wystawieniem mieszkania i na spokojnie wyczekiwać na wiosenny szczyt popytu.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
脚注信息

地址:河南省平顶山市开源路开源电脑城一楼北排宏兴电脑维修

豫ICP备13006784号